ขาย จำหน่าย พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมล้างไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมลดไฟฟ้าสภิตย์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801,. พัดลมเป่าประจุ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมอีเอสดี ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมแอนตี้ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลม Anti ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมไอออน ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมสแตติก ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลม Anti Static ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, Ionizer Blower Model BFN-801, Ionizer Blower BFN Model BFN-801, Ionizing Blower Model BFN-801, Ion Blower Model BFN-801, Ionizer Blower Desktop BFN-801, พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมล้างไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิต์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมลดไฟฟ้าสภิต์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมล้างไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมลดไฟฟ้าสภิตย์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801,. พัดลมเป่าประจุ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมอีเอสดี ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมแอนตี้ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลม Anti ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมไอออน ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมสแตติก ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลม Anti Static ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, Ionizer Blower Model BFN801, Ionizer Blower BFN Model BFN801, Ionizing Blower Model BFN801, Ion Blower Model BFN801, Ionizer Blower Desktop BFN801, พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมล้างไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมลดไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801

© 2020 by Koo Supply Shop. Proudly created with Jarundej Koosuwannakul

Generator High Voltage Categories

Generator High Voltage Categories

Generator High Voltage Categories

Generator High Voltage Categories

Generator High Voltage Categories

ขาย จำหน่าย พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมล้างไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมลดไฟฟ้าสภิตย์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801,. พัดลมเป่าประจุ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมอีเอสดี ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมแอนตี้ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลม Anti ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมไอออน ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมสแตติก ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลม Anti Static ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, Ionizer Blower Model BFN-801, Ionizer Blower BFN Model BFN-801, Ionizing Blower Model BFN-801, Ion Blower Model BFN-801, Ionizer Blower Desktop BFN-801, พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมล้างไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิต์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมลดไฟฟ้าสภิต์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN-801, พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมล้างไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมลดไฟฟ้าสภิตย์ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801,. พัดลมเป่าประจุ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมอีเอสดี ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมแอนตี้ ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลม Anti ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมไอออน ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมสแตติก ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลม Anti Static ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, Ionizer Blower Model BFN801, Ionizer Blower BFN Model BFN801, Ionizing Blower Model BFN801, Ion Blower Model BFN801, Ionizer Blower Desktop BFN801, พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมล้างไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801, พัดลมลดไฟฟ้าสถิต ยี่ห้อ BFN รุ่น BFN801

Specification of Ionizer Blower Model BFN-801

IONIZER BLOWER BFN-801

Model: Ionizer Blower Model BFN-801

Power Supply Voltage: AC220V/50Hz (+ 15%), AC110V/60Hz (+ 15%)

Ion-Generating Model: Corona Discharge Mode

Operating Current: 0.15A (in the highest speed)

Output Volume: 200CFM

Efficient Scope: 300~900mm.

Ion Balance: -10V ~ +10V (Distance 300mm.)

Decay Time: <2sec (1000V~100V at 300mm. away the air mouth, in max speed)

Test Condition: 25 ℃, Humidity 55%, measured up with the EOS/ESD criterion

Noise: 35db

Operating Condition: 0~50 (Temperature), 20%~85% (Relative Humidity)

Ozone Concentration: < 0.002PPM

Color: Off white + Sky Blue Plastic

Dimension: (W x H xD): 220 x 285 x 110mm.

Material: Cold Rolling Steel

Net Weight: 3.75kg.

Carton Size: 350 x 380 x 160mm.

Similar Products

ionizer_blower_ap_and_t_ap_aj1104.html
ionizer_blower_unesd_u301.html
ionizer_blower_kapper_kp101a.html

คำถามที่สอบถาม?

ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของเราจะตรวจสอบคำขอ ของคุณโดยเร็ว
และเราจะรีบติดต่อกลับคุณภายในวันทำการ หรือว่าน้อยกว่า!

ส่งข้อความ

contact_us.html

Home                        About Us                        Products                         Knowledge                        Payment                        Contact Us